Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Prijava sažetka rada

Ukoliko ste proučili opšta pravila i navedena uputstva za prijavu, sažetak rada prijavite ovdje:

 

Klikom na dugme ispod, Vaš sažetak rada će biti proslijeđen Naučnom odboru MIMS.