Prijave za pasivno učešće:    do 20. septembar 2021.
Prijave za aktivno učešće:  do 20. septembar 2021.
Slanje radova:  do 20. septembar 2021.
Održavanje Kongresa:  14 – 17. oktobar 2021.

 

Želite učestvovati? Popunite aplikacionu formu.