MIMS će se održati na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i nastavnim bazama Medicinskog fakulteta (Klinički Centar Crne Gore, Institut za javno zdravlje Crne Gore).

04 foto 7

Adresa: Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kongres će se održati u periodu 14 - 17. oktobar 2021. godine.