Za učesnike iz Crne Gore

Studenti: aktivni učesnici 30 €, pasivni učesnici 25 €.

Doktori: 45 € (bez obzira na vid učečća).

Sve uplate izvršiti na žiro-račun Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta: 530 – 29507 – 53 (sa naznakom: kotizacija za Kongres).

 

Za učesnike iz inostranstva

Studenti: aktivni učesnici 35 €, pasivni učesnici 30 €.

Doktori: 55 €  (bez obzira na vid učešća).

Način uplate možete naći ovdje.

 

Želite učestvovati? Popunite aplikacionu formu.