Poštovane kolege, Organizacioni odbor Vam nudi dvije vrste učešća na MIMS-u – možete učestvovati kao aktivni ili pasivni učesnik.

 

AKTIVNI UČESNICIPASIVNI UČESNICI
  Prisustvo plenarnim predavanjima
  Prisustvo radionicama
  Sertifikat o učešću
  Konferencijski materijal
  Socijalni program
Bodovanje za aktivno učešće Bodovanje za pasivno učešće
Rad se objavljuje u
knjizi apstrakata
/
Učešće u takmičenju
za najbolji rad
 /

  

Osiguranje

Organizacioni odbor ne preuzima odgovornost za slučaj pretrpljenih povreda, gubitka ili nastale štete za učesnike Kongresa.

 

Pravila za pisanje radova možete pronaći ovdje.

Cijene kotizacije možete pogledati ovdje.

Želite učestvovati na MIMS-u? Popunite prijavu.